Visualització de contingut web

Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern

És l'òrgan independent en matèria de transparència dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana , que actua amb plena independència funcional en el compliment dels seus fins. Els seus objectius principals són:

  • Garantir els drets d'accés de la ciutadania a la informació pública.

  • Vetlar pel compliment de les obligacions de publicitat activa.

  • Garantir i promoure l'observança de les disposicions de bon govern.

 

El Consell de Transparència es troba regulat en la Llei 2/2015, de 2 abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.


Normativa aplicable: